Måltider

Måltidsservice driver köket och den som är ansvarig i köket heter  Annica Johansson och nås på telefonnummer 018- 727 69 13

3 maj 2016