Kontakt

Avdelningarnas direktnummer

Sjukanmälan

Öppettider: 07:00-17:00

Biträdande förskolechef

Helene Keijser

Förskolechef Vaksala

Lena Eriksson
3 maj 2016